Behandlinger

Home / Behandlinger

For å få riktig diagnose og forebygge hull og lignende skader på tenner og tannkjøtt, er det lurt å ta en undersøkelse med røntgenbilder. Det er anbefalt å ta en kontroll en gang i året for å kunne oppdage sykdommer i tenner og tannkjøtt så tidlig som mulig, og få behandling før det blir smertefullt og dyrt å fikset dem.
Hos oss får du en full undersøkelse med to røntgenbilder. Dersom vi oppdager noe som bør behandles, vil vi sammen med pasienten finne ut den beste og rimeligste behandlingen.

Hvordan virker tannblekingsmateriale på tennene?

Ulike typer misfarging

Det finnes to ulike typer misfarging på tennene: ytre misfarging og indre misfarging. Ytre misfarging skjer og synes på overflaten av tennene, mens Indre misfarging finner vi innimellom mikrosprekker i tannemaljen, og ofte dypt i tannbenet eller dentinet, som er laget under emaljen. Noen typer tannkrem med blekevirkestoff, og munnskyllevann kan i noen tilfeller hjelpe med å fjerne, eller forebygge noen av de ytre misfargede områdene på tennene, men som regel må tannlegen pusse det vekk mekanisk for å kvitte seg med misfargingen helt og få best resultat. Med årene vil tennene gulnes, og dette skyldes at den ytre misfargingen trekker inn i tannens indre. Det eneste som da kan nå disse områdene og være effektiv vil være sterke kjemiske blekemidler.

Blekemidler inneholder et aktivt blekestoff som penetrerer tannemaljen og kommer til dypere områder med misfargede molekyler. Oksygenmolekyler i blekemiddelet vil reagere med de misfargede molekylene i tennene og ”bryte båndene” som holder dem sammen. De oksygenerte behandlede molekylene spres, og det fremkommer en hvithet i tannen. Dette vil resultere i hvitere og lysere tenner.

Tannregulering for voksne

Tannregulering er det mulig å få i alle aldre, uansett om du er barn eller voksen.

Årsak til tannregulering:

 • Kosmetisk
 • Forverring av en tidligere mild bittfeil
 • Ubehandlede bittfeil som ikke ble korrigert i barne/ungdomsår
 • Vandring/endring av tannstilling pga tannkjøttsykdom
 • Tanntap forårsaket av traume
 • Tanntap eller stor tannslitasje der det er nødvendig med regulering før tennene skal erstattes eller bygges opp igjen

Støtte til tannregulering

Du kan få støtte hvis:

 • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi
 • Tannmangel er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes med hjelp av tannregulering, eller med erstatning som krever kjeveortopedisk forbehandling
 • For rehabilitering av bitt med tannforflytting pga periodontitt (tannkjøttsykdom)

Usynlig tannregulering

I tilfeller med små avvik kan man få en slags regulering som nesten er usynlig, og som kalles for Invisalign. Invisalign bruker en ny innovativ metode for å rette tenner ved hjelp av en rekke gjennomsiktige plastskinner – aligners – uten bruk av metallklosser eller metallbuer. Det vil derfor være vanskeligere for andre å legge merke til dem selv på nær avstand.

Hva er et tannimplantat?

Et tannimplantat er en overflatebehandlet  titanskrue  som erstatter tannroten av en manglende tann. Tannimplantatene kan man få både i over- og underkjeven. På grunn av de biologiske egenskapene til oksidert titan, setter tannimplantatet seg fast til benet slik at den nye tannen får et godt feste. Implantatet fester seg i kjevebenet ved at benceller gror inn i implantatoverflaten. Tannimplantater kan brukes for å erstatte enten en eller flere manglende tenner.

Hvorfor velge tannimplantat fremfor andre  løsninger?

Det kan være flere grunner til å velge tannimplantat ovenfor en konvensjonell bro eller en protese. Tannimplantat vil ikke skade nabotennene, og vil sitte fast i kjeven og dermed føles helt naturlig. Tannen vil sitte fast og det er derfor ingen løse deler som trengs å ta hensyn til. Det trengs svært lite justering etter at implantatet er satt inn, og hvis man er nøye med renhold kg vedlikehold av implantatet og ikke røyker, vil implantatet vare livet ut.

Fungerer tannimplantat bra?

Etter over 30 år med klinisk erfaring og over en million behandlede pasienter viser statistikken en suksessrate på nesten 95 % for individuelle tannimplantater , og enda høyere for broene de forankrer.

Hvor mye koster tannimplantater?

Kostnaden for tannerstatning med tannimplantater avhenger av flere faktorer, blant annet hvor mange tenner som skal erstattes, og hvor mange tannimplantater som trengs for å støtte tannerstatningene. En helt ordinær implantstoperasjon koster fra 10900,- . Implantatkrone koster fra 9000,-. Ofte kan man kreve refusjon for behandling fra HELFO. Da blir behandlingen vesentlig rimeligere. Det kan være nødvendig å utføre enkelte forberedende arbeider før tannimplantatene settes inn for å sikre at de varer lenge. For å få et konkret prisoverslag må du først undersøkes hos oss. Etter en grundig undersøkelse og diagnose vil vi anbefale den behandlingen som er best for deg.

Hva er risikoene med tannimplantat?

For alle kirurgiske inngrep er det en viss risiko for komplikasjoner, men heldigvis er disse svært sjeldne. Det kan for eksempel være fare for blødninger i munnhulen, men slike blødninger er som regel helt ufarlige. Nerver i kjevebenet og slimhinner kan også påvirkes, men slike skader er som oftest forbigående. Det er likevel viktig at de oppdages tidligst mulig, og kontakt og kommunikasjon med oss etter inngrepet er derfor viktig.

Vil tannimplantat fungere for meg?

Alle som har mista en eller flere temmer på grunn av skade, sykdommer eller tannråte, kan være aktuelle for tannimplantat, men det viktigste for å vite om man er en passende kandidat, er mengden av tilgjengelig ben man har. Tannlegen vil kunne vurdere dette etter en undersøkelse, og vil kunne vurdere om du er egnet til tannimplantat eller om andre alternativer hadde vært mer aktuelle. Ved Tannlege Oslo AS har vi spesialister som sammen med tannlegen din vil gi deg den behandlingen som passer deg best.

Er høy alder et problem?

Eldre pasienter er av og til bekymret for at de ikke kan bruke tannimplantater på grunn av sin høye alder, og da er det viktig å vite at helse spiller en viktigere rolle en alderen. Hvis du er frisk nok til å få trukket en tann, er du sannsynligvis frisk nok til å få satt inn tannimplantater. Den største forskjellen vi ser mellom eldre pasienter sammenlignet med yngre pasienter er at helbredelsesprosessen kan ta litt lenger tid. Resultatet er imidliertid like godt. Tannlegen vil avgjøre om du er aktuell for tannimplantater etter en grundig vurdering av din tannhelse og generelle helse.

Hva er fordelene med tannimplantat i forhold til proteser eller tannbroer?

 • Bedre utseende:Når du mister hele tannen kan krymping i kjevebenet få ansiktet til å virke eldre. Tannimplantater kan stoppe denne prosessen fordi den gir kjevebenet et insentiv til ikke å krympe. En tradisjonell protese eller tannbro gjør ikke dette.
 • Naturlige tenner bevares: Med tradisjonelle tannbroer må nabotennene til de manglende tennene vanligvis slipes ned for å gi feste til tannbroen. Med tannimplantater er det ofte ikke nødvendig å modifisere friske tenner.
 • Permanent løsning:Det er ingen løse deler å ta hensyn til. Tannimplantatet er stabilt og komfortabelt. Ingen eller svært lite justering er nødvendig etter innsetting, og implantatet vil normalt vare livet ut.

Hvordan vil tannimplantat kunne påvirke livet mitt?

Implantatstøttede tannerstatninger føles og fungerer som naturlige tenner. Du kan spise og drikke akkurat det du vil. Det viktigste er likevel at tannimplantater ofte gir konkrete forbedringer i livskvaliteten. Personer som har vært usikre og bekymret på grunn av tannproblemene sine, blir ofte overveldet over hva nye, permanente tenner kan gjøre for selvfølelsen.

Vil de nye tennene se ekte ut?

Når tannimplantater brukes i kombinasjon med moderne tannrestaurasjonsmetoder, vil de høyst sannsynlig tilfredstille dine forventninger både med hensyn til utseende og funksjon. Det er ofte svært vanskelig å se forskjellen mellom tannimplantater og dine ekte tenner. Vi bruker somregel porselensløsninger som er høyestetiske og svært naturlig

Hvor sterke er de nye tennene ?

Etter en tilpasningsperiode kan du tygge akkurat som med naturlige tenner. De er svært sterke og tåler å brukes på samme måte som dine egne tenner.

Hvor lang tid tar prosessen å få satt inn et tannimplantat?

I dag bruker vi toppmoderne kirurgiske teknikker som praktiske alternativer for å plassere tannimplantater. Vi tar ofte et tredimensjonalt røntgenbilde (Ct scanning) av området som implantatet skal festes i, slik at plasseringen blir så riktig som mulig. Slike røntgenbilder kan du ta hos oss på Tannlege Oslo AS.

Hele behandlingsseansen tar normalt mellom 2-6 måneder, avhengig av hvor godt implantatet er festet i kjeven og pasientens helstetilstand. Tannlegen setter først inn implantatet i kjeven. Deretter kommer en helbredelsesperiode på tre til seks måneder. Under denne perioden får pasienten en midlertidig protese til en permanent krone kan settes på plass.

Hvilken metode som velges, avhenger av flere faktorer, slik som pasientens tannhelse, antall tenner som er involvert, og hvilke tenner som skal erstattes. Disse faktorene vil også avgjøre samlet antall tannlegebesøk i behandlingsperioden.

Gjør det vondt å få tannimplantat?

Som med alle inngrep kan det være et viss ubehag og smerte. Innsetting av bare ett implantat fører vanligvis til mindre ubehag enn innsetting av flere. Bedøvelse og beroligende midler brukes for å minske ubehag under implantatprosessen. De fleste pasienter forteller at de følte seg mye bedre etter prosedyren enn det de hadde ventet.

Legen vil gi deg resept på medisiner for å redusere eventuelt ubehag. Spør tannlegen om du kan få snakke med andre pasienter som allerede har gjennomgått en slik tannerstatning. Du kan også velge å gjennomføre behandlingen i narkose.

Hvordan føles det etter behandlingen?

Det er normalt med mindre blåmerker og opphovning i tannkjøttet og bløtvevet. Men et eventuelt ubehag kan behandles med vanlige smertestillende midler. Du kan være på jobben neste dag.

Hva med pleie og vedlikehold?

Kravene til munnhygiene og regelmessig ettersyn er de samme som for naturlige tenner. Puss tenner og bruk tanntråd som anbefalt av tannlegen eller tannpleieren. Besøk tannlegen hver sjette måned, eller oftere hvis du blir rådet til det.

Blør du i tannkjøttet?

En tann består av en krone og rot. Kronen er den delen av tannen som er synlig i munnen. Roten er den delen av tannen som er festet i kjevebenet gjennom mange små fibre og kalles for periodontiet. Kjevebenet er omgitt av slimhinnen (tannkjøtt). Under friske forhold er tannen ren og det er minimalt med bakteriebelegg på tannflatene.

Tannkjøttsbetennelse (gingivitt)

Dersom tannkjøttet og tennene ikke tas godt vare på og holdes rene hver dag, vil det føre til bakteriebelegg (plakk) på tannkjøttet som kan utvikle seg til gingvitt. Tannkjøttet blir rødt og hovent og vil begynne å blø svært lett. Blødning er ett sikkert tegn på gingivitt. Etter noen uker, hvis plakket har fått ligge i ro, vil det bli til tannstein, og tannsteinets overflate vil tiltrekke seg bakterier. Plakkets tykkelse øker og mengden tannsten vil etterhvert øke. Dette vil irritere tannkjøttet og føre til betennelse.

Behandling av tannkjøttbetennelse

Hvis plakk og tannsten blir fjernet, vil betennelsen bli bedre. Plakk som ligger over tannkjøttranden kan du fjerne selv. Vi kan vise deg hvilke hjelpemidler du kan bruke for å fjerne plakket best mulig. Spør oss gjerne om råd.

Tannsten over tannjøttranden samt plakk og tannsten under tannkjøttranden klarer du ikke å fjerne selv. Det må tannlegen få fjernet for deg for at betennelsen skal gå tilbake.

Vi bruker to hovedteknikker. Det første er ultralydinstrument, som vil løsne plakk og tannstein når spissen av instrumentet berører dem. Det spyles med vann for å kjøle ned. Den andre måten er å bruke vanlige håndinstrumenter som vi skraper langs tannen. Vi bedøver selvsagt hvis det er behov for det.

Tannløsningssykdom (periodontitt)

Dersom det blir liggende bakteriebelegg på tannoverflaten over lenger tid, kan bakteriebelegget øke og kroppens immunforsvar vil behandle dette som er lokal infeksjon. Det er noen faktorer som påvirker denne situasjonen negativt som for eksempel røyking. Immunforsvaret rundt tennene vil rett og slett bli feil og resultere i at kjevebenet trekker seg tilbake og erstattes av blodrikt betennelsesvev. Dette er det vi kaller for periodontitt og som vil resultere i mindre feste rundt tennene.

Hvorfor trekkes visdomstennene ut?

Hos flere mennesker er visdomstennene ikke vokst ordentlig frem, eller så kan tanna ligge på en måte som vil forstyrre nabotennene. Dette kan føre til hull eller betennelse og kan dermed resultere i smerter. Det kan til og med forårsake hull i nabotann.

Ekstraksjon av en visdomstann.

Noen ganger er siste alternativ fjerning av tannen, hvis andre løsninger ikke lykkes. Som hovedregel er en visdomstann i overkjeven lettere å fjerne enn en visdomstann i underkjeven. Betennelse i en visdom tann kan gjøre veldig vondt, men selve behandlingen med å fjerne visdomstann er en smertefri operasjon. Vi bruker lokal bedøvelse med et lite kirurgisk inngrep for ekstraksjon av visdomstanna.

Ved tannklinikken er fjerning av visdomstenner i over-og underkjeven noe vi ofte gjør og har god erfaring med. Vi kan dermed gi råd om, og bidra til å finne den beste løsningen for deg.
Vi har erfarne almenntannleger og spesialister hos oss som utfører slike inngrep hver dag. Vi tar også imot henvising fra andre tannleger hvis det er aktuelt.
Er du engstelig for smerter eller ubehag under inngrepet, kan vi sedere deg først. Sammen med bedøvelse og smertestillende vil opplevelsen av inngrepet da være helt smertefri for deg. Etter behandlingen får du informasjon om smertestillende og betennelsesdempende medikamenter, samt videre info om helbredelsen. Det er vanlig å bruke smertestillende tabletter noen dager etter inngrep i munnen for å ikke ha smerter eller større ubehag. Hvis det er aktuelt skriver vi også ut sykemelding

Behandling av hull i tennene

Vi behandler dine tenner så skånsomt som mulig, men dersom hullet i tanna er blitt for stort må vi legge inn en fylling. Det kan velges mellom en rekke ulike fyllingsmaterialer og teknikker.

Kompositt (plast)

Kompositt består av en blanding av porselenspartikler og plast, ca. 70 % porselen og 30% plast. Denne typen fylling funker best på fortenner og til mindre hull i jekslene. En stor fordel er at fyllingen sementeres til den gjenværende del av tannen, og denne fyllingen er derfor vevsbesparende. Dessuten er kompositt tannfarget og vi tar ut farge som passer til dine tenner etter fargeprøver.

Glassionomer

Glassionomer er et tannfarget fyllingsmateriale som inneholder fluor. Glassionomer er egnet til tannhalshull og reparasjon av gamle fyllinger. Dette materialet tåler tyggetrykket dårligere og egner seg derfor ikke i tyggeflater. Denne typen er et bedre alternativ for pasienter som har lett for å få hull i tennene, da materialet inneholder noe fluor.

Porselensinnlegg

Porselensinnlegg er et godt alternativ hvis hullet er stort og kompositt ikke funker. Vi kan lage porseleninlegg direkte på klinikken. Vi sliper tannen og tar et digitalt avtrykk, vår CEREC -frser fremstiller innlegget og vi kan sementerer det samme dagen. Et porselensinnlegg kan lages i en farge som passer perfekt til din tann. Dette materialet gir et svært godt estetisk resultat og har meget bra holdbarhet.

Gullinnlegg

Prosessen er den samme ved gullinnlegg. Tannen blir slipt til og vi tar avtrykk. Avtrykket sendes til en tekniker som lager innlegger og som da sementeres til tanna di. Med denne typen fylling blir du nødt til å komme innom klinikken to ganger for å få laget ett inlegg. Gullinnlegg er et sterkt og godt materiale med meget lang levetid.

Hvordan forebygge nye hull?

Noen enkle råd for forebygging av hull:

 • Børst tennene med fluortannkrem morgen og kveld.
 • Gjør rent mellom tennene med tannstikker eller tanntråd minst en gang i døgnet.
 • Unngå søtt mellom måltidene- særlig søte leskedrikker.
 • Gjerne ekstra fluorskylling eller-tabletter daglig.

Kroner

Når det er så lite igjen av tannen at den nesten er tapt, kan en krone ofte gjenskape funksjon og utseende. Kronen kan fremstilles i flere ulike materialer som ser meget naturtro ut og har lang levetid.
Det finnes flere typer kroner. Du vil få vite hvilke alternativer du har og hva som kan være beste løsning for deg.

Krone av metall

En krone av metallkeram er den vanligste type krone. Den har en indre kjerne av metall, som dekkes med porselen slik at tannen ser naturlig ut. En krone i metallkeram kan brukes på de fleste tenner og gir et holdbart og pent resultat.

Krone i helkeram

Kroner i helkeram er de mest naturtro. Disse kronene har en hvit kjerne, som gjør at den ser enda mer naturlig ut enn kronen i metallkeram. Fullkroner av porselen vil reflektere den underliggende tannfargen, siden de ikke har noe metallkjerne. Helkeramer er å foretrekke når kravet til estetikk er viktigst.

Gullkroner

Gullkroner brukes sjeldnere enn kroner i metallkeram og helkeram, men er et svært trygt valg der estetikken ikke er avgjørende, for eksempel ved kraftig tyggetrykk eller tanngnising.

Stiftkrone

I noe tilfeller er tannen så skadet og kort at den ikke kan bære en krone. Da kan tannlegen forlenge tannen med en stift (stiftkrone). Stiften settes fast inne i roten og tannen må da være rotfylt. På stiften kan det deretter festes en krone. Stifter fremstilles ofte i en gullegering, men også i kompositt eller kullfiber.

Broer

I tilfeller hvor broer benyttes, er det ofte fordi man mangler en eller flere tenner. Broen festes til andre tenner i munnen, så en forutsetning er at man har sterke tenner som er riktig plassert. Broer fremstilles av tanntekniker på samme måte som kroner. Det er viktig å være nøye med rensing og vedlikehold av broen, samt regelmessig oppfølging hos tannlegen for kontroll.

Skallfasetter

Hvis tennene er deformerte, har overflateskader, eller har misfarging som ikke lar seg bleke, er skallfasetter en veldig god løsning. Tannlegen sliper vekk det ytterste laget av tannen, og setter på en ny overflate i porselen.

Hvordan lages kroner og broer?

De lages ved at tannlegen preparerer (former) restene av tannen. Det tas avtrykk og farge av tennene. Arbeidet sendes til en tanntekniker som fremstiller kronen på modeller som er tilnærmet identiske med forholdene i munnen. I mellomtiden går pasienten med en midlertidig krone som beskytter tannen. Kronen prøves så på pasienten, og den blir deretter sementert utenpå den preparerte tannen med en kraftig sement.

Regelmessig kontroll

Selv om kroner og borer tåler mye og er sterke, er det viktig med regelmessig kontroll. Roten kan fortsatt være utsatt for karies, så god munnhygiene og kontroll er viktig.

Når må du rotfylle en tann?

Årsaken til behov av rotfylling skyldes hull som er kommet helt inn til pulpa, som er nerven i tanna. Bakteriene trenger seg inn og fører til permanent skade. Noe som fører til smerte. Me det finnes også andre årsaker som kan føre til utvikling av betennelsen i nerven. Tenner med dype fyllinger må noen ganger rotfylles. Jo dypere fyllingen er, desto større sjanse er det for at nerven kan ta skade.
Rotfylling kan også bare være nødvendig dersom tannen har vært utsatt for et traume eller slag. Da kan pulpaen bli ødelagt og bli utsatt for bakterier. Av og til må en tann rotfylles fordi dette er fornuftig før en krone eller en bro skal lages.

Symptomer der rotfylling kan være nødvending

Et tegn på at du kanskje trenger rotfylling og har betegnelse kan være tannpine. Man kan ha smerte i ulike grad og fotpleie ising eller smerte ved inntak av varm eller kald mat.
Fra en betent tann, som pasienten kan gå med uten å vite det, kan det oppstå plutselige og sterke smerter. Kinnet kan bli hovent og smerten kan være veldig intens ser til og med noen smertestillende medikamenter ikke vil hjelpe i noe sørlig grad. Årsaken er at bakteriene har spredd seg fra rotkanalen og ut i benet rundt rotspissen og dannet en betennelse der. Ofte kan det etter noen dager dannes en tannbyll i nærheten av tannen, og denne må det stikkes hull på.
Det kan også være at betennelsen er symptom- og smertefri, og da vil man kun oppdage betennelsen ved røntgenbilder.

Behandling med rotfylling

Hvis pulpa er betent, men levende, skal du få lokal bedøvelse før behandlingen starter. Dersom pulpa død, er det ofte unødvendig med bedøvelse.

Etter rotfylling

Etter rotfyllingen kan det være noe smerter fra tannen et par dager. Disse vil normalt gå over, men hvis smerten fortsetter er det viktig å ta kontakt med tannlegen.
Det endelige resultatet etter rotfyllingen kan ikke fastslås før etter en viss tid. Etter en observasjonstid på ett år tar tannlegen røntgenbilde for å sjekke om rotfyllingen fortsatt er tilfredsstillende.
En rotfylt tann vil være svakere enn en frisk tann, og vil ikke kunne tåle trykk like godt. Det betyr, at man ubevisst kan overbelaste en rotfylt tann slik at den knekker. Knekker den på langs er det dessverre kun en løsning, og det er å trekke tannen. Hvis tannen er meget svekket etter rotfylling vil tannlegen ofte anbefale krone.


%d bloggers like this: