Behandlinger

Home / Behandlinger

Hvordan virker tannblekingsmateriale på tennene?

Ulike typer misfarging

Misfarging på tennene kan skje på  to forskjellige måter: ytre misfarging eller indre misfarging. Den ytre misfargingen ser man  på overflaten av tennene dine. Indre misfarging finner vi innimellom mikrosprekker inni i tannemaljen og  ofte dypt  i tannbenet eller dentinet,  laget under emaljen på tannen. Tannkrem med blekevirkestoff og munnskyllevann kan i noen tilfeller være i stand til å fjerne noen av de ytre misfargede områdene på tennene, men som regel må tannlegen pusse det vekk mekanisk for at man helt skal bli kvitt slik misfarging. Med årene gulnes tennene. Det skyldes at den ytre misfargingen trekker inn i tannens indre. Det er bare sterke kjemiske blekemidler som kan nå inn til disse områdene og ha noen faktisk effekt.

Blekemidler inneholder et aktiv blekestoff ,karbamidperoksid eller hydrogen peroksid, som penetrerer tannemaljen å kommer til dypere områder med misfargede molekyler. Oksygenmolekyler fra blekemiddelet reagerer med de misfargede molekylene i tennene og ”bryter båndene” som holder dem sammen. De oksygenerte behandlede molekylene spres, og det fremkommer en hvithet i tannen. Som et resultat, er du igjen med et lysere, hvitere smil.

Tannregulering for voksne

Det er mulig å få tannregulering i alle aldre. Flere voksne velger nå å gå igang med tannreguleringsbehandling for å få rette tenner og er glad for at tannregulering ikke lenger bare ansees å være for barn.

Årsak til tannregulering:

 • Kosmetisk
 • Forverring av en tidligere mild bittfeil
 • Ubehandlede bittfeil som ikke ble korrigert i barne/ungdomsår
 • Vandring/endring av tannstilling pga tannkjøttsykdom
 • Tanntap forårsaket av traume
 • Tanntap eller stor tannslitasje der det er nødvendig med regulering før tennene skal erstattes eller bygges opp igjen

Støtte til tannregulering

Du kan få støtte hvis:

 • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi
 • Tannmangel er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes med hjelp av tannregulering, eller med erstatning som krever kjeveortopedisk forbehandling
 • For rehabilitering av bitt med tannforflytting pga periodontitt (tannkjøttsykdom)

Usynlig tannregulering

For å gjøre reguleringen mindre synlig tilbyr vi voksne hvite/gjennomsiktige estetiske fester. I enkelte tilfeller på voksne benytter vi oss av reguleringsfester som festes på baksiden av tenner. Apparaturen er spesial laget for hver enkelt pasient for å skape en optimal komfort (Incognito).

I tilfeller med små avvik kan man ha nesten usynlig regulering som heter Invisalign. Invisalign bruker en ny innovativ metode for å rette tenner ved hjelp av en rekke gjennomsiktige plastskinner – aligners – uten bruk av metall klosser eller metallbuer. Det er derfor svært vanskelig for andre å se at du bruker dem, selv på nært hold.

Hva er et tannimplantat?

Et tannimplantat er en overflatebehandlet  titanskrue  som erstatter tannroten av en manglende tann. Tannimplantatene kan settes inn i over- eller underkjeven. På grunn av de biologiske egenskapene til oksidert titan, setter tannimplantatet seg fast til benet slik at den nye tannen får et godt feste. Implantatet fester seg ikjevebenet  ved at benceller gror inn i implantatoveflaten. Tannimplantater kan brukes for å erstatte en enkelt manglende tann eller flere manglende tenner.

Hvorfor velge tannimplantat fremfor andre  løsninger?

Når du har først har mistet en eller flere tenner  er det mange grunner til at du bør vurdere å få et tannimplantat fremfor en konvesjonell bro eller protese
Tannimplantat skader ikke nabotenner og siter fast i kjeven og føles derfor helt natrulig.
Det er ingen løse deler å ta hensyn til. Tannimplantatet er stabilt og komfortabelt. Svært lite  justering trengs etter innsetting. Er man nøye med renhold og vedlikehold og ikke røyker, vil normalt  implantatet vare livet ut

Fungerer tannimplantat bra?

Etter mer enn 30 års klinisk erfaring og over en million behandlede pasienter viser statistikken en suksessrate på nesten 95 % for individuelle tannimplantater , og enda høyere for broene de forankrer.

Hvor mye koster tannimplantater?

Kostnaden for tannerstatning med tannimplantater avhenger av flere faktorer, blant annet hvor mange tenner som skal erstattes, og hvor mange tannimplantater som trengs for å støtte tannerstatningene. En helt ordinær implantstoperasjon koster fra 10900,- . Implantatkrone koster 10500,-. Ofte kan man kreve refusjon for behandling fra HELFO. Da blir behandlingen vesntlig rimeligere. Det kan være nødvendig å utføre enkelte forberedende arbeider før tannimplantatene settes inn, for å sikre at de varer lenge. For å få et konkret prisoverslag må du først undersøkes hos oss. Etter en grundig undersøkelse og diagnose vil vi anbefale den behandlingen som er best for deg.

Hva er risikoene med tannimplantat?

For alle kirurgiske inngrep er det en viss risiko for komplikasjoner, men heldigvis er de svært  sjeldne. I munnhulen kan det være fare for blødning. Som regel er slike blødninger helt ufarlig. Nerver i kjeveben og slimhinner kan bli påvirket av et inngrep. Slike skader er oftest forbigående, men det er viktig at de oppdages tidlig. Derfor er kommunikasjon med oss like etter inngrepet viktig.

Vil tannimplantat fungere for meg?

Alle som mangler én eller flere tenner på grunn av skade, sykdom eller tannråte, kan være aktuelle kandidater for tannimplantater. Den viktigste faktoren er mengden av tilgjengelig ben. Tannlegen kan best vurdere om tannimplantater er en egnet løsning for deg eller om andre alternativer er mer aktuelle. Ved Tannlege Oslo AS har vi spesialister som sammen med tannlegen din vil gi deg den behandlingen som passer best for deg

Er høy alder  et problem?

Eldre pasienter er av og til bekymret for at de ikke kan bruke tannimplantater på grunn av sin høye alder. Helse er imidlertid en viktigere faktor enn alder. Hvis du er frisk nok til å få trukket en tann, er du sannsynligvis frisk nok til å få satt inn tannimplantater. Den største forkjellen vi ser sammenlignet med yngre pasienter er at tilhelingstiden kan ta litt lenger tid. Behandlingsresultet er imidliertid like godt. Tannlegen vil avgjøre om du er aktuell for tannimplantater etter en grundig vurdering av din tannhelse og generelle helse.

Hva er fordelene med tannimplantat i forhold til proteser eller tannbroer?

 • Bedre utseende: Når du mister hele tannen  kan krymping i kjevebenet få ansiktet til å virke eldre. Tannimplantater kan stoppe denne prosessen fordi den gir kjevebenet et insetiv til ikke å krympe. En tradisjonell protese eller tannbro gjør  ikke det.
 • Naturlige tenner bevares: Med tradisjonelle tannbroer må tennene ved siden av de manglende tennene vanligvis slipes ned for å gi feste til en tannbro. Med tannimplantater er det ofte ikke nødvendig å modifisere friske tenner.
 • Permanent løsning: Det er ingen løse deler å ta hensyn til. Tannimplantatet er stabilt og komfortabelt. Ingen justering er nødvendig etter innsetting. Normalt vil den vare livet ut.

Hvordan vil tannimplantat kunne påvirke livet mitt?

Implantatstøttede tannerstatninger føles som og fungerer som naturlige tenner. Du kan spise og drikke akkurat det du vil. Det viktigste er likevel at tannimplantater ofte gir konkrete forbedringer i livskvaliteten. Personer som har vært usikre og bekymret på grunn av tannproblemene sine, blir ofte overveldet over hva nye, permanente tenner kan gjøre for selvfølelsen.

Vil de nye tennene se ekte ut?

Når tannimplantater brukes i kombinasjon med moderne tannrestaurasjonsmetoder, vil de høyst sannsynlig tilfredstille dine forventninger både med hensyn til utseende og funksjon. Ofte er det svært vanskelig å se forskjell fra de ekte tennene. Vi bruker somregel porselensløsninger som er høyestetiske og svært naturlig

Hvor sterke er de nye tennene ?

Etter en tilpasningsperiode kan du tygge akkurat som med naturlige tenner. De er svært sterke og tåler å brukes på samme måte som dine egne tenner

Hvor lang tid tar prosessen å få satt inn et tannimplantat?

I dag bruker vi toppmoderne kirurgiske teknikker som praktiske alternativer for å plassere tannimplantater. Vi tar ofte 3 dimensjonalt røntgenbilde ( Ct scanning) av området som implantatet skal festes i , slik at plasseringen blir så riktig som mulig. Slike røntgenbilder kan du ta på Tannlege Oslo AS.

Hele behandlings seansen tar normalt mellom 2-6 måneder, avhengig av hvor godt implantatet er festet i kjeven og pasientens helstetilstand. Tannlegen setter først inn implantatet i kjeven. Deretter kommer en tilhelingsperiode på tre til seks måneder. Under tilhelingsperioden får pasienten en midlertidig protese til en permanent krone kan settes på plass.

Hvilken metode som velges, avhenger av flere faktorer, slik som pasientens tannhelse, antall tenner som er involvert, og hvilke tenner som skal erstattes. Disse faktorene vil også avgjøre samlet antall tannlegebesøk i behandlingsperioden.

Gjør det vondt å få tannimplantat?

Som med alle inngrep kan det være et viss ubehag. Innsetting av ett implantat fører vanligvis til mindre ubehag enn innsetting av flere. Bedøvelse og beroligende midler brukes for å minske ubehag under implantatprosessen. De fleste pasienter forteller at de følte seg mye bedre etter prosedyren enn det de hadde ventet.

Legen vil gi deg resept på medisiner for å redusere eventuelt ubehag. Spør tannlegen om du kan få snakke med andre pasienter som allerede har gjennomgått en slik tannerstatning. Du kan også velge å gjennomføre behandlingen i narkose.

Hvordan føles det etter behandlingen?

Det er normalt med mindre blåmerker og opphovning i tannkjøttet og bløtvevet. Men et eventuelt ubehag kan behandles med vanlige smertestillende midler. Du kan være på jobben neste dag.

Hva med pleie og vedlikehold?

Kravene til munnhygiene og regelmessig ettersyn er de samme som for naturlige tenner. Puss tenner og bruk tanntråd som anbefalt av tannlegen eller tannpleieren. Besøk tannlegen hver sjette måned, eller oftere hvis du blir rådet til det.

Blør du i tannkjøttet?

Våre tannleger undersøker og behandler dit tannkjøtt moderne og skånsomme hjelpemidler.

Bestill time idag for konsultasjon og behandling!

En tann består krone og rot. Kronen er den delen av tannen som er synlig i munnen. Roten er den delen av tannen som er festet i kjvebenet gjennom mange små fibre ( festeapparatet til tennene er på latinsk periodontiet). Kjevebenet er omgitt slimhinnen(tannkjøtt). Under friske forhold er tannen ren og det er minimalt med bakteriebelegg på tannflatene.

Tannkjøttsbetennelse (gingivitt)

Hvis tannkjøttet og tennene ikke blir holdt godt nok rene hver dag, vil bakteriebelegget(plakket) langs tannkjøttranden føre til at det utvikler seg gingivitt. Tannkjøttet blir rødt og hovent og blør svært lett. Blødning er ett sikkert tegn på gingivitt. Hvis plakket får ligge i ro noen uker, vil det forkalkes og bli til tannsten. Tannsten har en ru overflate og tiltrekker seg nye bakterier. Plakkets tykkelse øker og mengden tannsten vil etterhvert øke. Dette irriterer tannkjøttet og gir betennelse.

Behandling av tannkjøttbetennelse

Hvis plakk og tannsten blir fjernet går betennelsen tilbake. Plakk som ligger over tannkjøttranden kan du fjerne selv. Vi kan vise deg hvilke hjelpemidler du kan bruke for å fjerne plakket best mulig. Spør om råd!

Tannsten over tannjøttranden samt plakk og tannsten under tannkjøttranden klarer du ikke å fjerne selv. Det må vi fjerne for deg for at betennelsen skal gå tilbake.

Vi bruker to hovedteknikker: Ultralydinstrument – Tannsten og plakk løsner når ultralydspissen kommer i berøring. Det spyles samtidig med vann for å kjøle ned. I tillegg bruker vi vanlige håndinstrumenter som vi skraper langs tannen. Vi bedøver selvsagt hvis du føler det er best!

Tannløsningssykdom (periodontitt)

– Hvis bakteriebelegget blir liggende på tannoverflaten over tid og mengden bakterier blir stor nok, vil kroppens imunforsvarceller behandle situasjonen som en lokal infeksjonen.

Forskjellige faktorer påvirker hvordan kroppens immunforsvar håndterer en slik infeksjon. Feks når man røyker reduserer man over tid blodgjenommstrømmingen i kjevebenet fordi blodårene blir mindre, stivere og færre.

Kort fortalt kan man si at immunforsvaret rundt tennene da blir feil og resultatet er bla at kjevebenet trekker seg tilbake og erstattes av blodrikt betennelsesesvev, dermed får vi såkalte tannkjøttslommer. Periodonitt er kort fortalt prosessen hvor kjevebenet trekker seg tilbake og resulterer i mindre feste rundt tennene.

Hvorfor trekkes visdomstennene ut?

Hos mange er visdomstennene enten ikke brutt ordentlig frem, eller ligger å forstyrrer nabotannen. Dette kan i første tilfelle føre til hull eller betennelse rundt visdomstannen noe som kan være smertefullt. I det siste tilfelle kan dette også føre til hull i nabotannen.

Ekstraksjon av en visdomstann.

Noen ganger er siste utvei å fjerne tannen, etter at andre løsninger er forsøkt uten å lykkes. Som hovedregel er en visdomstann i overkjeven lettere å fjerne enn en visdomstann i underkjeven. Betennelse i en visdom tann kan gjøre veldig vondt, men selve behandlingen med å fjerne visdomstann er en smertefri operasjon. Ved fjerning av en visdomstann brukes lokal bedøvelse og et lite kirurgisk inngrep.

Ved tannklinikken er fjerning av visdomstenner i over-og underkjeven noe vi ofte gjør, derfor kan vi gi råd om og bidra til å finne en den beste løsningen for  deg.

Vi har erfarene almenntannleger  og spesialister hos oss som utfører slike inngrep hver dag. Vi tar også imot henvising fra andre tannleger hvis det er aktuelt.

Er du  engstelig for smerter eller ubehag under inngrepet, kan vi sedere deg først . Sammen med bedøvelse og smertestillende vil opplevelsen av inngrepet da være helt smertefri for deg. Etter behandlingen får du informasjon om smertestillende og betennnelses demepende medikamenter . Det er vanlig å bruke smertestillende tabletter noen dager etter inngep i munnen for å ikke ha smerter eller større ubehag.  Hvis det er aktuelt skriver vi også ut sykemelding

Behandling av hull i tennene

For ikke så lenge siden boret tannlegene opp store hull også ved små kariesangrep. I dag behandler vi mye mer forsiktig.

Vi behandler dine tenner så skånsomt som mulig, men dersom hullet i tanna er blitt for stort må vi legge en fylling. Det kan velges mellom en rekke ulike fyllingsmaterialer og teknikker.

Sosial og helsedepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for bruk av tannfyllingsmatrialer fra 1.juli 2003. Disse vektlegger at vi skal bruke vevsbesparende tannfyllingsteknikker, og vi bruker derfor ikke lenger amalgam som fyllingsmatriale. Nedenfor vil du kunne lese korte beskrivelser av de matrialer vi benytter.

Kompositt (plast)

Kompositt består av en blanding av porselenspartikler og plast, ca. 70 % porselen og 30% plast. En komposittfylling fungerer best som fortannsfyllinger og til små og mellomstore hull i jekslene. En stor fordel er at fyllingen sementeres til den gjenværende del av tannen, og denne fyllingen er derfor vevsbesparende. Dessuten er kompositt tannfarvet og vi tar ut farge som passer til dine tenner etter fargeprøver.

Glassionomer

Glassionomer er et tannfarget fyllingsmatriale som inneholder fluor. Glassionomer er egnet til tannhalshull og reparasjon av gamle fyllinger. Dette matrialet tåler tyggetrykket dårligere og egner seg derfor ikke i tyggeflater. Dette materialet kan være et godt alternativ for pasienter som har lett for å få hull i tennene, da matrialet inneholder noe fluor.

Porselensinnlegg

Porselensinnlegg er et godt alternativ når hullet er så stort at at kompositt ikke egner seg. Vi kan lage porseleninlegg direkte  på klinikken. Vi sliper tannen og tar et digitalt avtrykk, vår CEREC -frser  fremstiller innlegget og vi  kan sementerer det samme dagen. Et porselensinnlegg kan lages i en farge som passer perfekt til din tann. Dette matrialet gir et svært godt estetisk resultat og  har meget bra holdbarhet.

Gullinnlegg

Prosessen er den samme ved gullinnlegg. Tannen blir slipt til og vi tar avtrykk. Avtrykket sendes til tekniker, som lager innlegget, som sementeres til din tann. Du må komme to ganger for å få laget ett inlegg. Gullinnlegg er et sterkt og godt matriale med meget lang levetid.

Hvordan forebygge nye hull?

Vi kan hjelpe deg med individuell veiledning for hvordan du best kan forebygge hull i tennene. Noen enkle råd:

 1. Børst tennene med fluortannkrem morgen og kveld.
 2. Gjør rent mellom tennene med tannstikker eller tanntråd minst en gang i døgnet.
 3. Unngå søtt mellom måltidene- særlig søte leskedrikker.
 4. Gjerne ekstra fluorskylling eller-tabletter daglig.

Kroner

Når det er så lite igjen av tannen at den nesten er tapt, kan en krone ofte gjenskape funksjon og utseende. Kronen kan fremstilles i flere ulike materialer, ser meget naturtro ut og har lang levetid.

Det finnes flere typer kroner. Tannlegen vil diskutere de ulike alternativer med deg slik at dere sammen kan komme frem til en løsning som passer best for deg.

Krone av metall

En krone av metallkeram er den vanligste type krone. Kronen har en indre kjerne av metall, som dekkes med porselen slik at tannen blir naturtro. En krone i metallkeram kan brukes på de fleste tenner og gir et holdbart og pent resultat.

Krone i helkeram

Kroner i helkeram er de mest naturtro. I en krone med aluminiumoksid- / zirkoniumkjerne er kjernen hvit, noe som gjør den enda mer naturtro enn en krone av metallkeram. Fullkroner av porselen vil reflektere den underliggende tannfargen, siden de ikke har noe metallkjerne. Helkeramer er å foretrekke når kravet til estetikk er viktigst.

Gullkroner

Gullkroner brukes sjeldnere enn kroner i metallkeram og helkeram, men er et svært trygt valg der estetikken ikke er avgjørende, for eksempel ved kraftig tyggetrykk eller tanngnissing.

Stiftkrone

I blant er tannen så skadet og kort at den ikke kan bære en krone. Da kan tannlegen forlenge tannen med en stift (stiftkrone). Stiften settes fast inne i roten og tannen må da være rotfylt. På stiften kan det deretter festes en krone. Stifter fremstilles ofte i en gullegering, men også i kompositt eller kullfiber.

Broer

Broer benyttes ofte når en eller flere tenner mangler. En forutsetning er at pasienten har noen sterke tenner riktig plassert i munnen, som broen kan festes til. Broer fremstilles av tanntekniker på samme måte som kroner For at en bro skal vare, er det viktig at pasienten er nøye med renhold og får regelmessig oppfølging av tannlege eller tannpleier for kontroll av broen.

Skallfasetter

Hvis tennene er deformerte, har overflateskader, eller har misfarging som ikke lar seg bleke – da er skallfasetter en veldig god løsning. Tannlegen sliper vekk det ytterste laget av tannen, og setter på en ny overflate i porselen.

Hvordan lages kroner og broer?

De lages ved at tannlegen preparerer (former) restene av tannen. Det tas avtrykk og farge. Arbeidet sendes til tanntekniker som fremstiller kronen (broen) på modeller som er tilnærmet identiske med forholdene i munnen. I mellomtiden går pasienten med en midlertidig krone som beskytter tannen. Kronen prøves så på pasienten, og den blir deretter sementert utenpå den preparerte tannen med en kraftig sement.

Gå til tannlege regelmessig

Kroner og broer tåler mye og er nesten uslitelige, men roten kan fortsatt utsettes for karies, slik at god tannhygiene og regelmessig kontroll er meget viktig.

Når må du rotfylle en tann?

Hovedårsaken til rotfylling skyldes kariesangrep (hull) som er kommet helt inn til pulpa (“tann-nerven”). Da trenger bakterier inn og fører til permanent skade. Men også andre årsaker kan føre til utvikling av betennelsen i nerven. Tenner med dype fyllinger må noen ganger rotfylles. Jo dypere fyllingen er, desto større sjanse er det for at nerven kan ta skade. Noen ganger må svært følsomme tenner og tenner med sprekkdannelser rotfylles.

Rotfylling kan ellers være nødvendig dersom tannen har vært utsatt for et traume /slag. Da kan “nerven” bli ødelagt og senere invadert av bakterier. Av og til må en tann rotfylles fordi dette er fornuftig før en krone eller en bro skal lages.

Symptomer der rotfylling kan være nødvending

Hvis du har betennelse i tannen, eller i kjeven utenfor roten, kan du få tannpine. Smertene kan være av forskjellig karakter og intensitet. Noen kan føle smerter ved inntak av varm / kald mat, noen kan oppleve smerter som sterk ising.

Fra en betent tann, som pasienten kan gå med uten å vite det, kan det oppstå plutselige og sterke smerter. Man kan bli hoven i kinnet og ofte er smerten veldig intens slik at vanlig smertestillende medikamenter ikke hjelper i særlig grad. Årsaken er at bakteriene har spredd seg fra rotkanalen og ut i benet rundt rotspissen og dannet en betennelse der. Ofte kan det etter noen dager dannes en tannbyll i nærheten av tannen, og denne må det stikkes hull på.

Betennelsen i nerven kan også være helt symptomfri og derfor kun blir oppdaget ved et rutinemessig røntgenbilde.

Behandling med rotfylling

Hvis pulpa er betent, men levende, skal du få lokal bedøvelse før behandlingen starter. Er pulpa død, er det unødvendig med bedøvelse. Det finnes altså ingen grunn til å være urolig for at det skal gjøre vondt.

For at behandlingen skal foregå under hygieniske forhold, må tannlege plassere et gummiklede (koferdam) rundt tannen for at tannen skal være ren, tørr og isolert. Tannlegen må borre gjennom tannkronen til pulpa og rense kanalene grundig slik at alt infisert vev blir fjernet. Utrensingen gjør ved hjelp av spesialinstrumenter tilpasset bredden og lengden på kanalene. Når tanna er ferdig renset desinfiseres rotkanalen og fylles med et rotfyllingsmateriale.

Det vanligste fyllingsmaterialet er guttaperka, et gummilignende materiale som klistres fast i kanalen.

Hvis rotfylling ikke er nok

Det kan i blant ta litt tid å utføre en rotfylling. I blant er rotkanalene trange og bøyde, noe som kan gjøre arbeidet vanskeligere og føre til at tannlegen ikke kan utføre en tilfredsstillende behandling. I slike tilfeller kan det være aktuelt med en liten operasjon for å fjerne betennelsen rund rotspissen, en såkalt rotspissamputasjon.

Etter rotfylling

Etter rotfyllingen kan det være noe smerter fra tannen et par dager. Disse går normalt over, men fortsetter smertene må du kontakte tannlegen.

Det endelige resultatet etter rotfyllingen kan ikke fastslås før etter en viss tid. Etter en observasjonstid på ett år tar tannlegen røntgenbilde for å sjekke om rotfyllingen fortsatt er tilfredsstillende.

En rotfylt tann reagerer ikke på samme måte overfor trykk sammenlignet med en tann som ikke er rotfylt. Det betyr, at man ubevisst kan overbelaste en rotfylt tann slik at den knekker. Knekker den på langs er det dessverre kun en utvei, og det er å trekke tannen. Hvis tannen er meget svekket etter rotfylling vil tannlegen ofte anbefale krone.

Noen tenner vil med tiden forandre farge. Fargeforandringen kan bli så stor at en korrigerende behandling kan være nødvendig av estetiske årsak. Tannlegen gir deg råd om behandlingsalternativer.


%d bloggers like this: